Verzoening of at-one-ment?

Het evangelie is gebaseerd op de Bijbelse verzoening tussen mens en God. Deze verzoening is nodig omdat geen mens volgens de Bijbel rechtvaardig is; elk mens heeft gezondigd door het overtreden van Gods instellingen die ons laten zien wat volmaakt en heilig is. Omdat geen mens in staat is deze instellingen te houden en geen mens dus goed is, (Marcus 10.18) stelde God in dat het bloed en daarmee leven van een offerdier de schuld tijdelijk kon afbetalen en de zonde zou bedekken. (Lev 17.11) Dit was totdat Jezus de Messias voor eens en voor altijd de openstaande schuld betaalde doordat Hij als Offerlam door God op het kruishout werd gebonden. Zijn dood vereffende de schuld en Zijn bloed waste ons schoon zodat de relatie met God werd hersteld. Wanneer wij geloven in het bloed van dit Offerlam hebben wij vrij toegang tot God de Vader. ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.’ (Rom 3.23-25a)

Voor New Agers is echter dit anders. Waar het Bijbels evangelie draait om het herstel van onze relatie met God om eeuwig met Hem kunnen leven, streven New Age mensen naar het ervaren van een volledige eenwording met de ‘Oceaan van Levende Liefde’1 die zij God noemen. Het gescheiden zijn van deze god (in zelf, in anderen en in de kosmos) is wat zij ziekte van de ziel noemen, precies zoals de Bijbel zonde ziekte van de ziel noemt. Deze scheiding zou verholpen kunnen worden door de mens zelf, omdat men gelooft dat deze wordt veroorzaakt door angst voor ‘Liefde’ en angst voor eenheid met het goddelijke. Verzoening is dan ook het loslaten van angst en bewustwording van de goddelijkheid in zelf, anderen en de kosmos.

In het New Age handboek A course in Miracles laat ‘Jezus’ ons weten: ‘De volledige bewustwording van de verzoening is de erkenning dat de scheiding nooit plaatstvond.’2 En in Friendship with God zegt ‘God’ tegen Neale Donald Walsch: ‘Je moet je realiseren dat verzoening gewoon dát is; het is at-one-ment. Het is het bewustzijn dat jij en alle anderen Eén zijn. Het is het begrip dat je Eén bent met alles – inclusief Mijzelf.’3 De oplossing zou zijn om het bewustzijn te corrigeren met kennis van ‘de waarheid,’ waardoor men tot een godsbewustzijn komt. Het godsbewustzijn geeft een ervaring van ‘at-one’ zijn met alles wat bestaat. Als deze genezing van het denken in de hele mensheid plaatsvindt, zal er een wereldwijde ervaring van eenheid, een collectief christusbewustzijn ontstaan waarvan New Age gelovigen denken dat het vrede brengt op aarde. ‘Wanneer het bewustzijn van Christus is ontwaakt in alle mensen,’ stelt occultist Alice Bailey, ‘dan zullen we vrede hebben op aarde en welwillendheid onder de mensen. Waar er welwillendheid is, zal er vrede zijn; er moet een georganiseerde activiteit zijn en erkenning van het Plan van God, want dat plan is synthese, dat Plan is fusie, dat Plan is eenheid een at-one-ment.4

Richard Rohr is promotor van de christus waar ook New Agers in geloven. Hij gelooft dan ook niet in de zondigheid van de mens, maar in diens oorspronkelijke goedheid en de kracht van het ontdekken daarvan. Hij gelooft dat de zonde is dat mensen de ‘Goddelijke Persoonlijkheid’ door haat of angst niet ontmoeten.5

De oplossing is volgens Rohr dan ook niet inkeer, maar een verandering in ons denken: ‘Jezus veranderde onze gedachten over God. Dat is in één zin onze niet-gewelddadige at-one-ment leer. God had Jezus niet nodig om te sterven aan een kruis om te besluiten de mensheid lief te hebben. Gods liefde was oneindig vanaf het eerste moment van de schepping: het kruis was gewoon Liefde’s dramatisch vertoon in ruimte en tijd.’ Een straffende God past niet in Rohrs beeld van een ‘goede God,’ en daarom past hij dit beeld aan. ‘Jezus veranderde niet de Vaders gedachten over ons; hij veranderde onze gedachten over God – en daarmee ook die over elkaar. Als God en Jezus niet gewelddadig, straffend, martelend of wraakzuchtig zijn, dan is ons excuus om hetzelfde te zijn voor altijd van ons weggenomen. Dit is geen klein detail! En als God straffend en martelend is hebben wij een volledig model en toestemming om hetzelfde te doen.’6

Net als Alice Bailey gelooft ook Rohr dat deze at-one-ment leer de toekomst heeft. ‘Deze kijk op de verzoening wortelt het christendom in liefde en vrijheid vanaf het allereerste begin; het schept een erg samenhangende en ongelofelijk aantrekkelijke religie, die mensen naar het leven van innerlijke diepte, gebed, verzoening, genezing en universele ‘at-one-ment’ trekt, in plaats van slechts een offer-verzoening.’7

Het punt is dat God ons zó lief heeft dat kwaad niet ongestraft kan blijven. Want wat is liefde zonder recht? Het kwaad dat wij als mensen doen is zo groot, daar kunnen we nooit de prijs voor betalen; dat deed Jezus. Hij loste onze schuld af en droeg onze straf. ‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.’ (1 Joh 4.9-11)

De pseudo verzoeningsleer van New Age maakt het voor mensen van allerlei religies mogelijk te geloven in een christus (synoniem voor geloven in henzelf) die hen verzoent met het goddelijke en daarmee met elkaar, zonder daarbij te hoeven leunen op het volmaakte werk van de enige echte Christus, de Here Jezus. Het is een leer die geen waarde hecht aan recht, maar die onterecht vertrouwt op het intrinsieke goede in de mens en op de wetten van diens intuïtie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s