Engelen, núuu!

Afgelopen week haalde het gebed van de geestelijk adviseur van president en ook presidentskandidaat Donald Trump het internationale nieuws. Ze bad: ‘Want engelen worden nu vrijgezet, engelen worden verzonden [spreekt in een tongentaal], want engelen zijn verzonden uit Afrika op dít moment, Afrika op dit moment, ze komen er nu aan, ze komen er nu aan in de Naam van Jezus, vanuit Zuid Amerika, ze komen er aan..’ Paula White is profeet in de Nieuw Apostolische Reformatie (NAR), een immens grote beweging die gelooft dat het Koninkrijk van God hier nu al isa en die het als taak op zich heeft genomen om de wereld onder ‘christelijke’ heerschappij te brengen, voor Jezus.b  Geestelijke strijdvoering is hierin een elementair onderdeel. Anders dan orthodoxe wapens als vragend gebed tot God de Vader, wordt vooral veel geproclameerd, woorden herhaald, gebonden en vrijgezet, negatieve entiteiten bestraft en dus engelen opgeroepen, alles in dienst van het koninkrijk.

Ook megakerk Bethel in Californië maakt deel uit van de Nieuw Apostolische Reformatie. Beni Johnson is er voorgangersvrouw. Ze onderwijst dat we engelen opdrachten kunnen geven, ze dingen kunnen vragen, ze schreeuwend op kunnen roepen en ze met het geluid van een sjofar of een bel wakker dienen te maken. ‘Engelen zijn onder ons! Ze komen voor een aantal redenen,’ schrijft ze. ‘Ik denk dat ze zich vervelen en erop wachten om aan het werk gezet te worden. Ze zijn hier om het Koninkrijk van God onze sfeer in te brengen.’2

NAR-apostel Asher Intrater is oprichter en apostolisch leider van Revive Israel Ministries en Tikkun International. In een video is te zien hoe hij samen met Heidi Baker in een stadion in Kiev zeven minuten lang ‘legioenen engelen’ uit de hemel afroept. ‘Legioenen van legioenen van legioenen van engelen.. kom núuu!! Nu, nu núuu! Alle engelen over de Oekraïne, kom nu, kom nú!’ 3 Het geschreeuw wordt  begeleid door het blazen op een sjofar en het hele stadion wordt aangemoedigd mee te roepen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet te lang kan luisteren naar gebeden als die van Paula White en Asher Intrater. Het maakt me letterlijk misselijk. Wanneer iemand het heeft over ‘legioenen engelen,’ gaan mijn gedachten automatisch uit naar het legioen gevallen engelen waardoor de man die bij de graven verbleef bezeten was. Jezus vroeg de onreine geest: ‘Hoe is uw naam? En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk.’ (Markus 5.9)

Engelen zijn dienaren van God. Dat wil zeggen dat God hen opdrachten geeft en dat zij uitsluitend hieraan gehoorzaam zijn. ‘Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.’ (Psalm 103.20) Die engelen worden door God zeker ook gestuurd om gelovigen bij te staan (Heb 1.14), maar niet doordat deze gelovigen de engelen zelf toespreken en hen commanderen. ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.’(Ps 91.11)

Zelfs Jezus, de Zoon van God, riep geen engelen op om Hem bij te staan. Toen Jezus gevangen werd genomen wilde één van Zijn volgelingen Hem verdedigen met het zwaard, maar Jezus zei tegen hem: ‘..denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?’ (Matt 26.53) Als God de Zoon de hulp van engelen had gewild, had Hij Zijn Vader daarom gebeden. Dit ontslaat ons volledig van het recht om zelf engelen te gebieden.

Als Asher Intrater engelen uit de Oekraïne gebied om ‘nú’ te komen, of als Paula White engelen uit Afrika en Zuid Amerika sommeert om ‘in de Naam van Jezus’ Trump bij te komen staan, is dit niet in lijn met de Bijbel. God spreekt namelijk een ernstig oordeel uit over engelen die hun aangestelde plaats verlaten: ‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.’ (Jud 1.6)  In Gods ogen is dit zonde. (2 Petr. 2.4)

Laten we onszelf niet verleiden tot het gebieden van engelen, zodat we niet alleen zelf niet zondigen, maar ook niemand anders aanzetten tot zonde.

a. ‘Kingdom Now’ leer b. Dominionisme

2 reacties op “Engelen, núuu!

  1. Hoi Heleen,
   het sterkt mij als ik zie dat Nederlanders tegengeluid geven. Een paar jaar geleden twijfelde ik geregeld en hoorde ik alleen uit de VS zelf termen als ‘sekte’ en ‘dwaalleer’ als het op bijvoorbeeld Bethel aankwam.. er waren wel Nederlandse geluiden, maar niet zo binnen mijn bereik.
   Reacties zijn wisselend; het bemoedigt me steeds als iemand ermee geholpen is, maar het is me minder gaan uitmaken wat mensen er van vinden, zolang het maar in liefde is. De tijd is nog kort en het is tijd om standvastig op de Bijbel te gaan staan en in ‘het geloof dat eens aan ons werd overgeleverd.’ (Judas 1:3)

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s