Kom

Als we gebukt gaan onder onze zonden mogen we weten dat we een pleitbezorger hebben bij de Vader, namelijk de Here Jezus. Hij is onze Hogepriester, die met Zijn eigen bloed, met Zijn eigen leven op het altaar verzoening bracht tussen jou en God de Vader. Jezus zegt tegen iedereen die tot Hem komt voor hulp: ‘wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.’ (Joh 6:37b) Je bent Hem nooit teveel. Kom daarom met je zonden, Hij wast je witter dan sneeuw. Kom met je schuld, Hij nam die volledig op Zich. Kom nu er nog een vandaag is.

Hij nodigt iedereen die vermoeid en belast is naar Hem toe te komen: of je Hem al langer kent of nog niet. Zijn juk is licht en Zijn last licht.

Misschien ken je Jezus al wel als een bijzonder Iemand, maar nog niet als jouw Redder, lees dan hier hoe je bij Hem komt.