Gods huis een dierentuin

‘Toen zei Hij tegen mij: Ga naar binnen en zie de boosaardige gruweldaden die zij hier doen. Ik ging naar binnen en ik zag, en zie, alle vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël, helemaal in het rond in de muur gegrift.’ (Ezechiël 8.9,10)

Lang, lang geleden, in 1994, begon in de Vineyard kerk in Toronto een opwekking. De opwekking begon toen Randy Clark als opgebrande voorganger weinig vrucht en kracht zag in zijn bediening, en wanhopig hongerig werd naar meer. Toen hij zag hoe de samenkomsten van de van oorsprong Zuid Afrikaanse evangelist Rodney Howard-Browne van bovennatuurlijke uitingen doorspekt waren, wilde hij dit ook en liet hij zich door hem de handen opleggen om ‘de zalving’ te ontvangen. Nadat dit was gebeurd liet hij Howard-Browne weten dat zijn handen nu brandden van de hitte. Hierop zei Howard-Browne: ‘Ja, dat is de zalving. Weet je waar die voor is? Ik zei hem: Ga terug naar je kerk en leg je handen op alles dat beweegt.’ Clark ging terug om te doen wat hem was opgedragen. Hij sprak (op uitnodiging van John Arnott) in de Vineyard gemeente in Toronto en ‘zalfde’ de hele gemeenschap.1

Vanaf het podium getuigde Clark van de geest die hem in lachen deed uitbarsten, waarop ook de gemeente in extatisch gelach, stuiptrekken en schudden uitbarstte. De atmosfeer veranderde van ‘gelaten’ naar ‘opgewonden’ en ‘geïntoxiceerd’,2 aldus Clark. ‘Bijna tachtig procent van de mensen lag op de vloer,’3 getuigde John Arnott, ‘het was als een explosie.’4 Gemeenteleden werden met kracht tegen de grond geworpen ‘door de Geest’, kronkelden over de grond, flapperden hun handen en maakten dierengeluiden. Sprekers probeerden hun Bijbel te openen, maar konden in hun dronkenschap geen vers oplezen en enkel kukelen als een haan. Eén van de aanwezigen geloofde dat God tegen haar zei: ‘wil jij voor Mij huilen als een wolf? Als Ik het je vraag, wil je het dan doen?’ waarop de vrouw van achter de microfoon haar hoofd ophief en begon te huilen als een wolf. Terwijl een geblaf de zaal overstemt, leidt één van de gelovigen een ander op handen en knieën aan een hondenriem over de vloer, en verheldert: ‘dit doet me denken aan een oude hymne; ‘waar Hij leidt, zal ik volgen’. Pelgrims kwamen van over de hele wereld naar Toronto om het ‘vuur van God’ te vangen. Dit was Toronto, dit was waar God aan het werk was, zei de één. Dit was Toronto, waar Gods heilige kerk veranderde in een dierentuin, meende de ander.

Als ik zie hoe de plaag die zich ooit leek te beperken tot de Vineyard Airport kerk in Toronto nooit helemaal weg is geweest, maar in alle hevigheid de Nederlandse kerk infecteert, kan mij een gevoel van moedeloosheid en verdriet overvallen.

Want Toronto leeft meer dan ooit. Nog steeds zijn christenen hongerig naar meer, ook in het ooit ‘nuchtere’ Nederland. Daarom struinen zij samenkomsten af waar ‘het vuur’ wordt uitgedeeld. In 2017 sprak Howard-Browne in Almere, voor  zgn. Holland Ablaze opwekkingsbijeenkomsten. ‘Ik geloof dat God met vuur zal komen,’ aldus de ‘barman van de Heilige Geest’. De Heer sprak tot hem dat hij de komende twee jaar naar 300 Europese steden moest gaan om het vuur uit te delen. In elk van die samenkomsten zouden 100 leiders aangestoken moeten worden met het vuur, om op hun beurt hun land in vuur en vlam te zetten. ‘De enige hoop voor Nederland,’ spreekt Howard-Browne, ‘is het vuur van de Heilige Geest. En voor iedere persoon om in vuur en vlam gezet te worden.5

En ook Randy Clark, inmiddels oprichter van de NAR-organisatie ‘Global Awakening’, drukt nog zijn stempel op de Nederlandse kerk, zoals door de leiderschapsconferentie ‘There is more’. Randy Clark heeft zichzelf tot missie gesteld de wereld over te reizen om leiders uit het hele kerkelijke spectrum (van conservatief protestants tot Rooms katholiek) te  imparteren met ‘de Geest’ om zo de wereld tot een opwekking te leiden. In een promotievideo voor Global Awakening wordt over Clark gezegd: ‘De visie voor Global Awakening werd tijdens het begin van de Toronto uitstorting door God aan Randy gegeven: Randy zou een vuur ontsteker zijn, iemand die visioenen zou zien, een bruggenbouwer. Het ontsteken van vuur is de bediening van impartatie en herstel van de Heilige Geest en Diens gaven aan de mensen van God, in het bijzonder leiders.5

Ook John Arnott en zijn vrouw Carol zijn nog actief in het overbrengen van ‘de Geest.’ Wereldwijd – ook in Nederland – zijn door hen diverse soakingcentra opgezet, waar mensen door ‘soaking’ gezalfd kunnen worden met ‘de Geest.’ Zoals John uitlegt: ‘Vaak bidden Carol en ik voor mensen; we soaken ze, we soaken ze, we soaken ze, voel hoe de zalving binnenstroomt.’6 Wat exact de aard is van hetgeen waarmee mensen gezalfd worden is voor Arnott van ondergeschikt belang: ‘Luister! Wat maakt het uit? Wat doet het er toe? Als hij denkt dat het van God is en hij vindt het fijn, laat hem er dan van genieten! Want de vrucht kun je later testen.7  En: ‘wanneer je het veilig houdt met dit ding, de Heilige Geest, weet je wat? Dan ga je dus nergens komen.8

Bovenstaand leiders zijn verantwoordelijk voor het zalven van legio kerkleiders, waaronder veel leiders van wat nu bekend staat als de Nieuw Apostolische Reformatie. Bill Johnson, Kenneth Copeland, Heidi Baker, Benny Hinn, allen werden geïmparteerd met een geest die hen met kracht overweldigde en spectaculaire dingen deed doen. Zij geloven dat het deze geest is die hen in staat stelt te genezen en demonen uit te drijven: hetgeen zij zien als de komst van het Koninkrijk van God met kracht. Wie of wat die geest dan is, is voor hen van ondergeschikt belang. Wanneer je ziet welke leer deze leiders prediken – zoals de leer dat een mens ‘als Jezus’ of ‘als God’ wordt door de zalving – geeft dit alle reden bij deze zogenaamde zalving en ook sprekers weg te blijven.

Benjamin Creme, een prominent New Age goeroe die jarenlang spreekbuis was voor de New Age christus door diens boodschappen te channelen, liet zich merkwaardig genoeg uit over de Toronto opwekking. Hij geloofde dat het iets goeds was: wat bij Toronto gebeurde was ‘dezelfde methode als die gebruikt werd door zijn [eigen] spirituele Meesters, om christenfundamentalisten zacht te maken voor hun acceptatie van de New Age Christus als hij komt.’9

Persoonlijk geloof ik dat de zalving van Toronto Gods oordeel is, dat begint bij de gemeente. Ik geloof dat deze zalving de weg baant voor ‘hem, wiens komst overeenkomstig de werking van satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.’ ‘En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.’ (2 Thess 2.11,12)

Die leugen was toen (Gen 3.5) en is nog altijd dat de mens als God kan zijn. Blijf daarom weg bij enige zalving die je kracht zou geven en je zogenaamd de ogen opent, en bid voor dominees, voorgangers en kerkleiders dat ze bij Gods Woord blijven en niet zullen vallen voor deze misleiding.

Mocht je ooit gevallen zijn voor / door deze zalving: er is een weg terug. Bekeer je tot God en Hij zal je vrijzetten. Blijf bij de Bijbel en heb gemeenschap met Bijbelgetrouwe christenen. Laat je niet verleiden tot het idee dat je iets mist.

9 reacties op “Gods huis een dierentuin

 1. als je dit leest dan moet je gewoon huilen van verdriet dat er zoveel christenen denken dat zij te maken hebben met de HG met dit is niet waar , het is een en al leugen…. De HG wijst ons altijd op het volbrachte werk van Jezus Christus en zal jouw nooit op de grond werpen of dieren geluiden laten voortbrengen dit is pure Godslastering….. de bijbel is de waarheid en nergens staat dat de HG je op de grond werpt of dierengeluiden laat produceren, nooit.
  Hier in Nederland is de New Age heel sterk zich aan het binden in de kerk en diens gedachten goed en is sterk beinvloedbaar en vind steeds meer ruimte om zijn gif af te zetten in de gedachte van de christen en vergiftigt deze, dit gebeurt onder andere door de leer van de bijbel te verdraaien , er dingen stiekem er aan toe te voegen alsof het lijkt dat het bijbels is….. als je wedergeboren bent dan heb je de gave van onderscheidt heel hard nodig en hulp van de HG…. Dit is heel bekend en heb er in het begin van mijn christen zijn mee te maken gehad in al mijn onwetenheid , toen dacht ik dat het echt van de HG kwam huilen en lachen ect….. Maar nu zie ik steeds meer in dat het hier gaat om leugens en wel zodanig dat het lijkt dat het de waarheid is. Steeds meer hoor ik van theologen en bijbelleraren over de gevaren van Opwekking , Bethel music , Hilsong en wat al niet meer. als je de liederen toetst aan de bijbel zul je tot de ontdekking komen hoe er op een verkapte manier het evangelie geweld word aangedaan en net als bij Eva die met een halve waarheid en leugen geloofde in wat de duivel aan haar vertelde. Dat zij niet sterven zal maar als God zal zijn , kennis tussen goed en kwaad,
  Maar goed dit principe komen we steeds meer tegen omdat het nieuwe tijds denken onder invloed van een antigeest de kerk binnensluipt door muziek , vals evangelie , welvaartsevangelie en wat al niet meer.
  we gaan als kerk een duistere tijd te gemoed vrees ik en zullen er meer uitspattingen plaats vinden onder invloed van demonie. Jij als ware christen die de waarheid aan het hart ligt zal de kerk worden uit geschopt als Fanatiekeling of altijd maar negatief ect, omdat de waarheid in het hart staat geschreven en jij daar niet over kunt zwijgen.
  een goed uitgelegde blog, ik hou van de waarheid en niets anders dan de waarheid.

  Geliked door 1 persoon

 2. ‘Laat je niet verleiden tot het idee dat je iets mist’ schrijf je als laatste. Dat is hoe het zo vaak begint he. Mensen zijn op zoek naar ‘meer’ en denken echt dat ze iets missen in de (traditionele) kerk.

  Eerlijk gezegd dacht ik dit zelf 12 a 13 jaar geleden ook. Maar gelukkig kreeg ik al vrij snel in de gaten dat er iets niet klopte. Toen begon ik vragen te stellen, wat niet gewaardeerd werd door leiders natuurlijk. Ik ben zo blij dat ik er nu uit ben!

  Het is enorm frustrerend om te zien hoeveel mensen nog steeds verleid worden tot deze leer. Omdat je weet dat het mensen uiteindelijk niet helpt met hun problemen en hen ook niet dichter bij God zal brengen. Belangrijker is nog, dat het niet tot Gods eer is, deze dingen.

  Ik ben er moe van, na al die jaren ‘vechten’ tegen deze (NAR) leer. Schrijven doe ik er nog wel over, op mijn website/ Persoonlijk mensen proberen te overtuigen doe ik niet of nauwelijks meer. Dat kost me zoveel energie, dat het ten koste van mijn gezondheid en van mijn gezin gaat. Dat is het niet waard.

  Geliked door 1 persoon

  1. wat je zegt Heleen , Ik ben er moe van, na al die jaren ‘vechten’ tegen de ( NAR ) leer. Zouden wij ons niet beter kunnen bezig houden met wat er wel toe doet en dat de Here Jezus meer en meer zichtbaar word in jouw en mijn leven?…. Moeten wij wel vechten of moeten wij wel overtuigen? De HG bid en pleit voor ons hier en de Here Jezus bid voor ons in de hemel toch…. Is het jouw werk of is het Zijn werk in ons. Laten we daarom bidden voor hen die gevangen zitten in die leer opdat zij de waarheid mogen ontdekken en dat de HG hen ervan overtuigt waarin zij gevangen zitten en laat Gods woord spreken tot het hart van hen die misleidt worden en bovenal voor de leiders die misleidt zijn en vele misleiden.

   Geliked door 2 people

 3. Anna,

  Het is inderdaad een beestenboel en het is duidelijk dat er een krachtige dwaling moet zijn,
  willen christenen het onderscheid niet kunnen maken en zich hieraan overgeven.
  Het heeft in veel kerken en gemeenten tot scheuringen geleid en alleen al daarom is het een
  teken, dat dit alles demonisch is. Veel mensen denken dat dit gebeuren achterhaald is, maar
  het is nog springlevend en doet zijn vernietigend werk. Heel goed om erop te wijzen.

  Met broedergroet,
  Paul Verhoeven

  Geliked door 1 persoon

 4. zal de Here Jezus nog het geloof vinden bij zijn wederkomst? en is het geen er staat geschreven dat de afval groot zal zijn? als je ziet hoe nu het gif om zich heen grijpt en meer en meer christenen misleidt dan is dit wel een teleurstelling en verdrietig zeker voor de Here Jezus lijkt mij.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s