Nieuw Apostolische Reformatie

De Nieuw Apostolische Reformatie (NAR) is een beweging die ernaar streeft de wereldwijde kerk te ontdoen van denominaties en deze te brengen onder apostolisch gezag. Het herstel van de bedieningen van apostel en profeet is wat de beweging kenmerkt, evenals het geloof dat God in deze laatste dagen spreekt door bovennatuurlijke openbaringen doormiddel van engelen, bezoekjes aan de hemel en visioenen. De beweging streeft ernaar af te rekenen met oude, orthodoxe ideeën en gelooft dat elke christen geroepen is wonderen en tekenen te doen ‘zoals Jezus.’ De nieuwe orde van profeten is aangesteld om de apostelen door middel van ‘frisse openbaringen’ te vertellen wat de Geest wil dat gedaan zal worden. Deze nieuwe openbaringen hebben tenminste zoveel gezag als de Bijbel. De nieuwe orde apostelen is aangesteld om een elite christenen (‘Geopenbaarde Zonen Gods’) te trainen in het nemen van heerschappij over zeven invloedssferen in de maatschappij. Door geestelijke oorlogsvoering zullen zo hele natiën veroverd worden om het Koninkrijk te bouwen, ‘voor God.’ C. Peter Wagner was degene die de term Nieuw Apostolische Reformatie voor het eerst bezigde. Hij schreef: ‘De Nieuw Apostolische Reformatie vertegenwoordigt de meest radicale verandering in de manier van kerk zijn sinds de Protestantse Reformatie.’ ‘De NAR is in feite het mainstream christendom van de 21e eeuw.’1

Kernleringen in de Nieuw Apostolische Reformatie zijn: Word of Faith, Kingdom Now / Dominionisme, Geopenbaarde Zonen Gods, het ‘herstel’ van de ambten van apostel en profeet binnen de vijfvoudige bediening, Geestelijke Strijdvoering, Postmillenialisme en vervulling met de Heilige Geest door impartatie.

1. Wagner, C.P. (2016)  Where Are the Apostles and Prophets? Charisma Magazine

Belangrijke leerstellingen en gebruiken in de Nieuw Apostolische Reformatie – door André Gagne