Nieuwe Tijd

Nieuwe Tijdsdenken – van oudsher New Age – vind haar oorsprong in westers occultisme, maar is in essentie een verzameling van zwarte en witte magie, mystiek, gnostiek, astrologie, antroposofie, new thought, mythologie en oosterse religies. Wie wil kan geloof daarmee op zijn of haar eigen manier beleven, ieder heeft zijn of haar eigen waarheid en ieder zijn of haar eigen weg naar God.

Wie echter denkt dat Nieuwe Tijdsdenken geen dogma’s heeft, heeft het mis! Nieuwe Tijdsdenkers streven de komst van een rijk van vrede en liefde na; het tijdperk van Aquarius. Een aantal fundamentele leringen voor het tot stand brengen daarvan zijn; alles is één, alles is God, de mens is God, alle religies zijn één, alles is een kwestie van bewustzijn en bewustzijn is de ultieme waarheid. Een hernieuwd en verhoogd bewustzijn is dan ook wat New Age gelovigen pogen te bereiken door een repertoire aan instrumenten die ontworpen zijn om het eigen denken stil te leggen en het te vullen met impressies van een mystieke tegenwoordigheid. Dit veranderde bewustzijn stelt ons in staan onszelf en onze medemens op een nieuwe manier gewaar te worden. Ze zijn bedoeld om stil te worden en te ervaren dat ‘ik God ben,’ alles God is en alles één is. En wat ik zelf ervaar is echt waar. Zoals Nieuwe Tijdsdenker Neale Donald Walsch stelt: ‘Er is slechts Eén van Ons. Jij en ik zijn Eén.’ 1 ‘Je bent al een God. Je weet het simpelweg niet.’2

Maar wat heeft dit Nieuwe Tijdsdenken met de kerk te maken? Voordat ik begon met onderzoeken van de vreemde dingen die de kerk lijken binnen te spoelen, had ik nauwelijks een idee van de leringen van New Age. Met het zoeken naar de oorsprong van deze dingen kwam ik niet uit bij de Bijbel, maar bleef steeds tot dezelfde conclusie komen; die ‘vreemde’ dingen zijn New Age en New Age is in de kerk. Dat dit geen toeval is blijkt uit het missionstatement van iemand die aan de bakermat van de beweging staat; Alice Bailey. Deze vrouw had een duidelijke missie, namelijk het verlichten van de mensheid doormiddel van de kerk! Zo schrijft ze een eeuw geleden:

‘De christelijke kerk in zijn verschillende vertakkingen kan dienen als een St. Johannes de doper, als een stem die roept in de wildernis en als een kern waardoor verlichting van de wereld bereikt kan worden.

De kerk moet een wijde tolerantie laten zien en geen revolutionaire leringen of blijven hangen aan reactionaire ideeën. De kerk als een leerfactor zou de grote basisleringen moeten nemen en (daarbij de oude vormen waarin ze geuit en vastgehouden worden verbrijzelend) hun ware en innerlijk spiritueel belang laten zien.

Het voornaamste werk van de kerk is om te onderwijzen, en onophoudelijk te onderwijzen, daarbij het uiterlijk in tact houdend om daarmee de velen die gewend zijn aan kerkgewoonten te bereiken. Leraren moeten getraind worden; Bijbelkennis moet verspreid worden; de sacramenten moeten mystiek geïnterpreteerd worden, en de kracht van de kerk om te genezen moet gedemonstreerd worden.’3

Nieuwe Tijdswebsite Share Nederland bevestigt in mei 2020 dat deze missie nog even actueel is. Ze schrijven: ‘Er is geen scheiding of verschil tussen onze innerlijke goddelijkheid en dat wat we God noemen, boven en buiten onszelf. Dus als je dat een religie wilt noemen, dan is dat de religie van de toekomst.
Niettemin zullen de verschillende godsdiensten in hun gezuiverde staat nog lange tijd voortbestaan. De Meester Jezus is bijvoorbeeld het hoofd van de christelijke groepen overal ter wereld. Het is Zijn taak om deze verschillende groepen te ontdoen van de door de mens gemaakte leerstellingen en dogma’s die zoveel van de christelijke godsdienst momenteel beheersen.’4

Dat diverse Bijbelse leerstellingen een nieuw spiritueel belang wordt toegekend is ook mijn observatie. Het zijn New Age dogma’s die Bijbels worden verpakt en worden verspreid doormiddel van de kerk. Met name megakerken zijn koplopers in het verspreiden van deze leer, door een vernieuwende beweging die zich een Nieuw Apostolische Reformatie noemt. Eén van deze kerken stelt openlijk dat het belangrijk is dat de ‘kostbare New Age waarheden’ die ons als christenen ‘toebehoren’ 5 weer hun rechtmatige plek krijgen.

Naar mijn mening is dit hen goed gelukt.

Lees en oordeel zelf..