Over dit blog

Fijn dat je hier terecht bent gekomen. Dit blog is ontstaan vanuit een ervaring die mij met schrik deed inzien welke on-Bijbelse dingen zich in de christelijke kerk afspelen. Een paar jaar geleden woonde ik een deel van een Nederlandse conferentie bij die werd georganiseerd door Bethel Redding. Hoewel ik mijzelf evangelisch christen wil noemen, en ik niet snel schrik van ook de meer charismatische hoek van het christendom, was wat ik zag heel duister, hoewel ik dit in eerste instantie niet doorhad. Sindsdien ervaar ik het als mijn ‘plicht’ om mensen te waarschuwen zoals ik zelf gewaarschuwd had willen worden. Ik stuurde mijn directe omgeving een email, maar kon niet in een paar woorden vatten wat ik zag. De afgelopen paar jaar heb ik getracht te onderzoeken en te verwoorden wat Bethel (en de Nieuw Apostolische Reformatie waarvan deze organisatie deel uitmaakt) onderwijst. Steeds opnieuw kwam ik erachter dat wat ik zag, sterk verwant was aan Nieuwe Tijdsdenken, New Age. Ik kon toen nog niet vermoeden dat de duisternis in de kerk in zo’n hoog tempo toeneemt. Op deze website hoop ik hierover soms een stukje te delen.

Dit schrijven is geen ageren tegen specifieke personen of denominaties. Veeleer is het doel te illustreren wat er gebeurt en wordt onderwezen in de kerk, waarbij het vaak onvermijdelijk is ook concreet te zijn. Dit schrijven is een oproep tot Bijbels christendom.

In het boek ‘Als Zijn schapen dwalen’ heb ik geprobeerd uiteen te zetten wat mijn zorg is. Maar bovenal wil ik de lezer aanmoedigen dingen die zij in de kerk tegenkomen te toetsen aan de Bijbel.

Door op de titel van het blog te klikken kom je bij de meest recente berichten. Laat gerust een reactie achter..

Een goede leestijd gewenst!

Anna Ruth 

Stuur een bericht