Engelen, núuu!

Afgelopen week haalde het gebed van de geestelijk adviseur van president en ook presidentskandidaat Donald Trump het internationale nieuws. Ze bad: ‘Want engelen worden nu vrijgezet, engelen worden verzonden [spreekt in een tongentaal], want engelen zijn verzonden uit Afrika op dít moment, Afrika op dit moment, ze komen er nu aan, ze komen er nu aan in de Naam van Jezus, vanuit Zuid Amerika, ze komen er aan..’ Paula White is profeet in de Nieuw Apostolische Reformatie (NAR), een immens grote beweging die gelooft dat het Koninkrijk van God hier nu al isa en die het als taak op zich heeft genomen om de wereld onder ‘christelijke’ heerschappij te brengen, voor Jezus.b  Geestelijke strijdvoering is hierin een elementair onderdeel. Anders dan orthodoxe wapens als vragend gebed tot God de Vader, wordt vooral veel geproclameerd, woorden herhaald, gebonden en vrijgezet, negatieve entiteiten bestraft en dus engelen opgeroepen, alles in dienst van het koninkrijk.

Ook megakerk Bethel in Californië maakt deel uit van de Nieuw Apostolische Reformatie. Beni Johnson is er voorgangersvrouw. Ze onderwijst dat we engelen opdrachten kunnen geven, ze dingen kunnen vragen, ze schreeuwend op kunnen roepen en ze met het geluid van een sjofar of een bel wakker dienen te maken. ‘Engelen zijn onder ons! Ze komen voor een aantal redenen,’ schrijft ze. ‘Ik denk dat ze zich vervelen en erop wachten om aan het werk gezet te worden. Ze zijn hier om het Koninkrijk van God onze sfeer in te brengen.’2

NAR-apostel Asher Intrater is oprichter en apostolisch leider van Revive Israel Ministries en Tikkun International. In een video is te zien hoe hij samen met Heidi Baker in een stadion in Kiev zeven minuten lang ‘legioenen engelen’ uit de hemel afroept. ‘Legioenen van legioenen van legioenen van engelen.. kom núuu!! Nu, nu núuu! Alle engelen over de Oekraïne, kom nu, kom nú!’ 3 Het geschreeuw wordt  begeleid door het blazen op een sjofar en het hele stadion wordt aangemoedigd mee te roepen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet te lang kan luisteren naar gebeden als die van Paula White en Asher Intrater. Het maakt me letterlijk misselijk. Wanneer iemand het heeft over ‘legioenen engelen,’ gaan mijn gedachten automatisch uit naar het legioen gevallen engelen waardoor de man die bij de graven verbleef bezeten was. Jezus vroeg de onreine geest: ‘Hoe is uw naam? En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk.’ (Markus 5.9)

Engelen zijn dienaren van God. Dat wil zeggen dat God hen opdrachten geeft en dat zij uitsluitend hieraan gehoorzaam zijn. ‘Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.’ (Psalm 103.20) Die engelen worden door God zeker ook gestuurd om gelovigen bij te staan (Heb 1.14), maar niet doordat deze gelovigen de engelen zelf toespreken en hen commanderen. ‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.’(Ps 91.11)

Zelfs Jezus, de Zoon van God, riep geen engelen op om Hem bij te staan. Toen Jezus gevangen werd genomen wilde één van Zijn volgelingen Hem verdedigen met het zwaard, maar Jezus zei tegen hem: ‘..denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen?’ (Matt 26.53) Als God de Zoon de hulp van engelen had gewild, had Hij Zijn Vader daarom gebeden. Dit ontslaat ons volledig van het recht om zelf engelen te gebieden.

Als Asher Intrater engelen uit de Oekraïne gebied om ‘nú’ te komen, of als Paula White engelen uit Afrika en Zuid Amerika sommeert om ‘in de Naam van Jezus’ Trump bij te komen staan, is dit niet in lijn met de Bijbel. God spreekt namelijk een ernstig oordeel uit over engelen die hun aangestelde plaats verlaten: ‘En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.’ (Jud 1.6)  In Gods ogen is dit zonde. (2 Petr. 2.4)

Laten we onszelf niet verleiden tot het gebieden van engelen, zodat we niet alleen zelf niet zondigen, maar ook niemand anders aanzetten tot zonde.

a. ‘Kingdom Now’ leer b. Dominionisme

Het verhaal van de stemvork en het kruis

De vraag is hoe je een stemvork kunt aanprijzen als Bijbels product. Voorgangersvrouw Beni Johnson kan dat.

In een blogpost beschrijft ze hoe ze een stemvork met een geluidsfrequentie van 528 hertz als een ‘profetische handeling’ gebruikt. ‘Iemand vertelde me dat deze stemvork de stemvork van LIEFDE genoemd wordt. .. Het geluid van deze vork brengt genezing. Hoe velen van ons weten dat wanneer God Zijn liefde op ons laat schijnen, dit ons geneest? LIEFDE GENEEST. ..   Jezus hield van ons, helemaal tot aan het kruis en aan het kruis. Jezus zal altijd ons voorbeeld zijn van hoe we lief hebben en op een goede manier lief hebben. Als Hij het als mens kon doen, kunnen wij het ook!’1

Opruimcoach Marie Kondo werkte als meisje vijf jaar in een Shintotempel. Daar leerde ze geluiden te gebruiken om ruimten te reinigen. Op eenzelfde manier gebruikt ze nu stemvorken wanneer ze een nieuwe ruimte betreedt of wanneer ze de lucht wil ‘vrijzetten.’ Net als Beni gelooft ze dat stemvorken genezing brengen: ‘hun sonische vibraties hebben een subtiele genezende kracht die mij helpt te herijken.’2

De frequentie van 528 hertz wordt online aangeprezen als een helende frequentie, een vibratie die de chakra’s schoonmaakt en mensen tot een Kundalini ontwaken brengt. Dit is eigenlijk niet zo heel Bijbels en heeft heel eigenlijk ook niet zoveel van doen met het kruis.

Gravesoaking

Een paar jaar geleden begonnen er foto’s over het internet te circuleren waarop gelovigen op begraafplaatsen te zien waren. Ze lagen gestrekt op grafstenen van overleden ‘beroemde christenen’ met de bedoeling hun ‘zalving’ te absorberen; gravesucking of gravesoaking genoemd. In alle gevallen gaat het om de grafstenen van overledenen met bovennatuurlijke gaven of bijzondere talenten. De gedachtegang is dat wie op de grafsteen knielt, erop ligt of deze omhelst, gezalfd wordt met de geest van de dode en diens bovennatuurlijke gaven overgedragen krijgt.

Niet alleen studenten van Bethels School of Supernatural Ministry (BSSM), maar ook prominente kerkleiders zochten hulp bij de doden. Zo werd voorgangersvrouw Beni Johnson soakend gespot op het graf van C.S. Lewis, lag organisator van dronken-in-de-geest-events John Crowder op het graf van Alexander Dowie, deelde Awakening Europe directeur Ben Fitzgerald een clip op YouTube en schepte Benny Hinn op over het opdoen van bovennatuurlijke zalving bij de graven van gebedsgenezers Aimee Semple McPherson en Katheryn Kuhlman. Benny Hinn vertelt hierover: ‘Ik voelde een geweldige zalving toen ik daar was. Ik, ik, hoor dit; bééfde toen ik Aimees graftombe bezocht. Ik schudde helemaal. Gods kracht kwam helemaal over mij heen. Ik geloof dat de zalving over Aimees lichaam was blijven hangen. [..] Je zult de zalving bij Aimees graf voelen. Het is ongelofelijk. En dat van Katheryn.. het is geweldig. Ik heb gehoord van mensen die genazen toen ze dat graf bezochten. Ze werden volledig genezen door Gods kracht.’1

Bij zijn bezoek aan Kuhlmans graf zegt Hinn een visioen te hebben gekregen waarin de gebedsgenezeres tegen hem zei: ‘volg mij,’ waarna ze hem meenam naar Jezus en hem introduceerde aan de Heilige Geest.2 In het visioen kreeg Hinn de toekomst van zijn genezingsbediening te zien.3 Naast deze waarzeggende geleidegeest stelt Benny Hinn ook in contact te komen met engelen. Hinns ervaring is geen unicum, want ook voormalig oudste van Bethel Redding, Cal Pierce, zocht raad bij een graf. Bij dit graf van gebedsgenezer en wonderman John G. Lake ontving hij een visioen over het voortzetten van diens bediening doormiddel van Healing Rooms. Hij bad er ‘Heer, als een dode op de beenderen van Elisa kan worden geworpen en geneest, dan vraag ik om de zalving die op de beenderen van John G. Lake rust.’4 Pierce hoorde God toen zeggen: ‘er is een tijd om te bidden en een tijd om in actie te komen.’5 Deze ervaring zou het begin worden van de huidige Healing Rooms bediening.

Dat het fenomeen nu trending is in protestantse kring betekent niet dat het eerder niet bestond. Gravesoaking heeft veel weg van tempelslaap waarbij volken uit de oudheid de tombes van heiligen opzochten om er bloot te worden gesteld aan de invloed van een godheid om daarmee wijze raad of genezing te ontvangen. Deze graftombes van heiligen waren ‘het centrale punt voor verering en het ontvangen van visioenen.’6

In de Bijbel spreekt God duidelijk over het zoeken van raad bij de doden of het in contact komen met de geest van een dode. God wil absoluut niet dat een volgeling van Hem zich daarmee inlaat. Hij is heilig, en heilig en onheilig zijn in Zijn ogen onverenigbaar. ‘U moet heilig voor Mij zijn,’ zegt God, ‘want Ik, de HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn.’ (Lev 20.27,26)

Foto: Megakerkleider Bill Johnson, zijn vrouw Beni en studenten van BSSM zoeken ‘de zalving’ bij graven..

1.Benny Hinn sermon, Double Portion Anointing, Deel #3, Orlando Christian Center, Orlando, Fla., April 7, 1991. From the series, Holy Ghost Invasion. TV#309
2.Fisher, G.R. (1997) Benny Hinns move into necromancy. The Quarterly Journal, oktober-december. p.5-10
3. Fisher, G.R. (1997) Benny Hinns move into necromancy. The Quarterly Journal, oktober-december. p.5-10
4. Healing Rooms Raleigh Doctor Incorporates Prayer and Science To Bring Healing By: Steve Eastman via http://www.letusreason.org/Popteach42.htm
5. https://healingrooms.com/index.php?src=content&cid=3
6. M. Beumer (Recensie) Gil Renberg, Where Dreams May Come (2 vol. set). Incubation Sanctuaries in the Greco-Roman World (Brill 2017) in: Kleio-Historia, nr. 7. (2018)