Hier ben ik

De eerste keer dat het begrip ‘aanbidding’ wordt genoemd in de Bijbel is niet in relatie tot een dienst met lichteffecten, dans en zang, maar is wanneer Abraham naar de berg Moriah gaat om zijn zoon te offeren. God zei tegen Abraham: ‘Abraham!’ En hij zei: ‘hier ben ik’. Abraham legde het hout voor het offer op de rug van zijn zoon, de zoon van de belofte. Hij maakte een altaar klaar en wilde zijn geliefde zoon offeren. God toetste Abrahams gehoorzaamheid.

Toen de Here Jezus door Zijn Vader geroepen werd om naar de aarde te komen, de vorm van een dienstknecht aan te nemen en onder ons te leven, zei Hij: ‘Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.’ (Psalm 40) Zijn rug gaf Hij aan Zijn folteraars, maar ook aan Zijn Vader, die er het kruishout op bond om Hem tot een offer te maken. Een offer op Moriah, waarmee Hij een eeuwige verlossing voor ons teweeggebracht.

Toen er nog een tempel was in Jeruzalem, kwamen gelovigen niet met lege handen, maar kwamen er om iets te brengen. Wij hoeven geen slachtoffer, graanoffer, brandoffers en offers voor de zonde meer te brengen. Dat deed de Here Jezus voor eens en voor altijd. Ook de tempel is niet meer, Zijn lichaam, Zijn tempel, dat zijn wij.

Geregeld vraag ik mijzelf af in hoeverre mijn leven een offer is. In hoeverre ga ik naar de samenkomst om mijzelf te geven en tegen God zeggen: ‘hier ben ik, gekomen om Uw wil te doen.’

Hoe vaak kom ik uitsluitend tot Gods eer en tot opbouw van de gemeente? Niet om bemoedigd en onderwezen te worden, maar om de bidden voor de spreker die Gods Woord deelt, om uitsluitend te zingen tot Gods eer en medegelovigen te bemoedigen? Hoe vaak ben ik niet gekomen om te halen, terwijl Hij er naar zoekt aanbeden te worden in Geest en Waarheid? Hoe vaak ga ik naar ‘Gods tempel’ om te zijn voor broers en zussen, zoals Hij Zijn leven gaf voor mij? Om hen lief te hebben, zoals Hij ons lief heeft gehad – tot in de dood.

Vanochtend luisterde ik deze boodschap van K.P. Yohannan (Gospel for Asia) en werd er door getroffen. Misschien jij ook.