Eén doop

Torben Søndergaard is een Deense evangelist die een nieuwe reformatie propageert. De nieuwe leer van deze reformatie lijkt zich te verspreiden zich doormiddel van ‘het vuur van de geest,’ al dan niet geïmparteerd tijdens een doop.

De Bijbel zegt dat ieder die gelooft en zich laat dopen behouden zal worden. (Mark 16.16). Naast het belijden van de Naam van Jezus, maakt dit de doop tot een belangrijk element in het publieke getuigenis van de gelovige. Ook is het een zinnebeeld van het afleggen van ons oude leven, begraven worden en weer opstaan als nieuwe schepping met de Here Jezus. Johannes de doper doopte met water als uiterlijk getuigenis van bekering. Hij zei dat Degene die na hem kwam, zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Matt 3.11) Betekent dit dat er nog een andere doop is dan een doop met water, zoals een doop met de Heilige Geest of met vuur?

Sommige christenen geloven dat om God echt te kunnen dienen (maar bovenal ook wonderen en tekenen te kunnen doen ‘als Jezus,’) ze een doop met de Heilige Geest dienen te ondergaan. Op verschillende manieren lijkt deze doop met de geest te concurreren met de waterdoop. Voorbeelden hiervan zijn a. soaking, waarbij het letterlijke water wordt vervangen door een symbolische onderdompeling in de geest. b. zgn. ‘fire tunnels‘, waarbij doopwater wordt vervangen door kundalinivuur c. een impartatie met de geest door handoplegging, als onderdeel van, of in plaats van de waterdoop.

In Efeze 4.1-6 leert de apostel Paulus echter dat er één Heer, één geloof en één doop is. Een doop in de geest of een doop met vuur valt hiermee af.

Opmerkelijk genoeg lijkt de handoplegging om de Heilige Geest te ontvangen vaak treffend Shaktipat of op een exorcistische oefening. Zo is de gelijkenis tussen de handoplegging door Paus Francis II op gehandicapte Angelo in het Vaticaan en de handoplegging van Søndergaard bij een dopeling, treffend. Opmerkelijk is hoe Angelo’s kalme, vragende blik plaats maakt voor een soort doodsangst. Naar eigen zeggen zou de paus op dat moment vier demonen uit de jongen hebben gedreven.

En Hij zei tegen de discipelen: Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen. Lukas 17.1,2

Foto’s, van boven naar beneden: 1. doop met de ‘Heilige Geest’ door Torben Søndergaard bij de waterdoop. 2. vuurdoop van tieners in een fire tunnel, met Todd White 3. exorcisme door paus Francis II