Waarom geen Bethel Music?

Bethel Church in Redding (Californië, USA) was van oorsprong een kerk die deel uit maakte van de Assemblies of God en vanaf 2005 onafhankelijk werd. De kerk wordt geleid door senior pastor Bill Johnson en zijn vrouw Beni. Bethel staat bekend om haar school (BSSM), waar jaarlijks zo’n 2500 jongeren uit ca 70 verschillende landen worden getraind om te wandelen in het bovennatuurlijke, zoals het doen van wonderen en tekenen, het leren communiceren met engelen en het ontvangen van visioenen. Daarnaast is Bethel met name bekend vanwege haar onderwijs dat via podcasts en YouTube filmpjes wordt verspreid,  en door haar muziek. Hoewel Bethel wereldwijd enorm populair is, zijn er ook kritische geluiden. Dit is omdat deze christenen twijfelen of Bethel wel een kerk genoemd kan worden, door haar openlijke connectie met New Age leringen en gebruiken.

De connectie met New Age wordt door de megakerk niet onder stoelen of banken geschoven. Zo wordt in het boek The Physics of Heaven, met als ondertitel ‘de natuurwetten van de hemel, de mysteriën van God verkennen in geluid, licht, energie, trillingen en kwantum fysica’, openlijk het opzoeken en gebruiken van New Age ‘waarheden’ aangeprezen. Het boek werd geschreven door onder meer Judy Franklin en Ellyn Davis, maar bevat ook hoofdstukken van voorganger Bill Johnson, zijn vrouw Beni en BSSM directeur Kris Vallotton.

In het boek wordt door Ellyn Davis beschreven hoe ze het verlangen had om te onderzoeken wat New Age bood. Dit deed ze in het New Age centrum in Sedona, alwaar ze onder de indruk raakte van genezingen, openbaringen en mystieke ervaringen die in de kerk niet te vinden waren.1 Ze zegt door een hoop troep te zijn gegaan om daaruit waarheden op te diepen. ‘Ik besloot New Age gedachtengoed en gebruiken te onderzoeken, voor ‘kostbaarheden’ die ‘gefilterd’ konden worden uit het waardeloze. Veel van wat ik zag en hoorde in de New Age beweging belichaamde Bijbelse principes en kon gestaafd worden door de Schrift. Op dat moment kon ik geen enkele christelijke leider vinden die een soortgelijke interesse had in het uitvinden of er waarheden verstopt waren in de New Age. Inmiddels beginnen we van meer en meer openbaring te horen die in lijn is met wat New Agers al die tijd al hebben gezegd en we horen meer en meer onderwijs  over christenen die deze ‘waarheden terugnemen’ van de New Age die ten diepste toebehoren aan burgers van het Koninkrijk van God.’2

Net als in het New Age centrum in Sedona, wordt ook door Bethel New Thought onderwezen. New Thought is verwant aan Mesmerisme en een voorloper van New Age.3 Binnen de kerk wordt deze leer Word of Faith genoemd.

Dat Bethel het terugnemen van occulte ‘kostbaarheden’ uit de New Age niet alleen onderschrijft en promoot, maar ook in de meest letterlijke zin binnen heeft gehaald, blijkt uit de volgende gebruiken: het raadplegen van de geest van doden, het goedkeuren van het gebruik van tarotkaarten, het gebruik van geluidsvibraties om genezing uit te werken, het oproepen van engelen, het promoten van yoga, het zoeken van tekenen en het interpreteren van dromen.  

Bethel Music is een wereldwijd geluid in aanbiddingsmuziek. Het label werd opgericht door Bill Johnsons zoon Brian en zijn schoondochter Jenn Johnson. De bediening begon nadat Jenn werd ingezegend door profetes Stacey Campbell, die al schuddend over haar uitsprak: ‘Je zult de impact verder dragen die Vineyard had wereldwijd. Het was eigenlijk de muziek van Vineyard die verder reikte, zodat de boodschap van tekenen en wonderen en genezing en al die dingen over de wereld kon gaan. De muziek baant de weg voor de boodschap. En Vader Ik dank U God voor de visie die u hen hebt gegeven hebt. Ik geloof dat de Heer zegt dat Hij je sleutels geeft door Vineyard muziek, die jij gaat overdragen op de generatie, aan aanbiddingsleiders van over de hele wereld, die onderdeel zullen worden van de beweging, en zij zullen deel worden van dit label, genaamd ‘Bethel Music.’ En dit zal gaan naar vele landen en vele kerken.’4

Inmiddels leverden oprichter Jenn Johnson – die berucht werd vanwege haar beschrijving van de Heilige Geest als Aladins geest uit de fles – en haar man Brian Johnson een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van meer dan vijftien muziek albums, die ‘de cultuur van aanbidding door de wereldwijde kerk hebben beïnvloed’5 aldus de website van Bethel Music.

Over ‘waarom wel’ Bethel Music heb ik het niet gehad. Dit is omdat het voor de hand ligt dat Bethel mooie, aanstekelijke en prettig klinkende muziek maakt. Maar ‘mooi en prettig’ zijn niet synoniem voor ‘goed.’ Over ‘waarom niet’ Bethel Music zou ik samenvattend zeggen: Bethel zegt kostbaarheden uit de New Age te gebruiken, promoot ook daadwerkelijk het gebruik van occulte gebruiken een bereikt met haar muziek een enorm publiek, dat hierdoor onbewust New Age gedachtengoed en gebruiken overneemt. Waarom zou een christen dit willen? God heeft heilig en onheilig gescheiden en het is niet de bedoeling dat we zogenaamd kostbare kennis plukken van de boom die God verboden heeft. Zeker niet om die verboden vrucht als aanbidding aan Hem te presenteren.

Uiteraard is het niet makkelijk om stelling te nemen tegen het zingen van liederen waar tegen de meeste medegelovigen geen bezwaar hebben. Maar uiteindelijk zijn keuzes die we als christen maken niet altijd makkelijk en juist die dingen kunnen een offer zijn voor God. Uiteindelijk telt wat we voor Hem hebben gedaan, niet voor het oog van medegelovigen.

Afbeeldingen: Voorgangersvrouw Beni promoot yoga op haar instagrampagina (links), Bethels School voor droominterpretatie (midden), Beni omhelst het graf van Charles Finney (rechts).

Blauwe geest

‘Je zult altijd worden wat je aanbidt.’

Bill Johnson op de website van Bethel Worship

Bill’s schoondochter, Jenn Johnson, is senior worshipleider en oprichter van Bethel Music.1 In één van haar preken beschrijft Jenn haar godsbeeld. Ze legt uit: ‘Ik beschrijf de drie-eenheid als volgt aan mijn kinderen (dat voorbeeld mag je gebruiken..  ‘graag gedaan’).  God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn als een appel. Het is hetzelfde ding, maar het bestaat uit drie delen. En ze hebben allemaal hun eigen ‘speciale dingetje’ en het is gewoon geweldig, maar het is allemaal hetzelfde ding.2

Op een vrouwenconferentie probeert Jenn het statische beeld dat haar toehoorders van God hebben te ‘nuanceren,’ zodat het niet zo zwart-wit is. Hierbij neemt ze niet de Bijbel, maar haar eigen ervaring als maat. Ze stelt: ‘Dus míjn God.. God voor míj, Jezus voor mij, en de Heilige Geest voor mij, is als de geest van Aladdin. ‘Maar, dat is ‘zwart’! Dat is.. dat is.. daar ben ik het niet mee ee..’ Kan me niet schelen, dat is wie hij voor mij is. En hij is grappig. En hij’s sluw. Hij’s dommig. Hij’s geweldig. Hij’s als de wind.. hij is overal omheen. [..] God is behoorlijk veel grappiger als we denken dat Hij is!3 En verder: ‘Dit zal waarschijnlijk aanstootgevend voor je zijn.. maar ach ja. Ik ervaar de Heilige Geest als de geest van Aladdin. En hij is blauw. En hij’s grappig. En hij’s sluw. En hij’s dapper en hij’s overal.’

Het ‘dingetje’ is dat we Gods beeld niet kunnen vervormen tot wie we denken dat Hij is. Onze ervaring is namelijk heel ‘echt,’ maar niet automatisch de waarheid. God zegt dat Zijn Woord de waarheid is, (Joh 17.17) dat het Woord God is en dat God Zich door Zijn Woord heeft geopenbaard. Dit sluit het beeld van een blauwe god of geest uit de fles die op commando onze wensen vervult volledig uit. Van oudsher aanbidden mensen goden die ze hebben gemaakt naar hun eigen inzicht en naar hun eigen beeld. De profeet Jesaja bijvoorbeeld, beschrijft hoe mensen een boom kappen, er een stuk hout uitnemen en het bewerken naar hun eigen beeld, om daar dan voor te knielen en het te aanbidden als zijnde god. (Jes 44) Koning David veroordeelt deze mensen in de psalmen, wanneer hij schrijft: ‘Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt.’ (Ps 135)

In zekere zin heeft Bill Johnson dus gelijk als hij zegt dat mensen worden wie ze aanbidden. De vraag is dan ook wie we aanbidden; een afgod naar ons beeld geschapen of de God die hemel en aarde schiep en ons naar Zijn beeld. Hoewel Jenn Johnson bovengenoemde uitspraken meer dan tien jaar geleden deed, volgt Bethel Music nog steeds eenzelfde dwaalspoor. Bethel Music zangeres Amanda Lindsey Cook bijvoorbeeld, beschreef Jezus in 2019 nog als ‘Verlicht Meester’4 en Christus als een bewustzijn, ‘de bron naar goddelijke wezenlijkheid,’ ‘Christusbewustzijn.’5 Dit zijn geen Bijbelse, maar New Age definities.

Verschillende aanbiddingsliederen van Bethel Music zijn in de Opwekkingbundel opgenomen. Deze liedbundel wordt landelijk door veel verschillende kerken en denominaties gebruikt. Vorige maand schreef Bas Krins een brandbrief waarin hij de lezer oproept geen Bethel muziek meer te gebruiken. Een deel daarvan werd als artikel in het Nederlands Dagblad gepubliceerd.

De vraag is, wat doen wij? Weten wij wie we aanbidden?

Plaatjes: de blauwe geest van Aladdin en de blauwe godheid Shiva.