Zalfolie of Gezalfde?

‘Kijk! Hoor! Daadwerkelijke wonderen vinden voor uw ogen plaats! Kanker, tumoren, goiters verdwijnen! Krukken, spalken, rolstoelen en stretchers worden aan de kant geworpen! Schele ogen worden rechtgezet!’ aldus de televisiereclame van Amerikaans gebedsgenezer A.A. Allen in de vorige eeuw.1 De welvaartsevangelist stond bekend om zijn adverteren met wonderen en tekenen om de massa’s te trekken. Tijdens één van zijn ‘opwekkingsdiensten’ zou God  bovennatuurlijke olie over Allens handen hebben gegoten. De aanwezigen waren verguld; deze man móest wel Gods dienaar zijn. Allen verklaarde: ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen.. ik weet alleen wat God heeft gezegd: omdat Gij gerechtigheid lief hebt en ongerechtigheid haat.. daarom heb ik u, [A.A. Allen] ja zelfs u, gezalfd met vreugdeolie boven uw broeders.2 In alle bescheidenheid pretendeerde Allen dat God Psalm 102 tot hem sprak; met woorden uit een profetie die de Hebreeënschrijver (Heb 1.9) aan Gods Zoon toeschreef. Uit het publiek volgden eervolle woorden en profetieën over hoe God Allen zou hebben aangesteld als priester, om zijn handen op zieken en bezetenen te leggen. Allen geloofde in het herstel van het ambt van apostel in zijn tijd en wist ook de concepten ‘genezingsbediening’ en ‘exorcisme’ op de protestants-christelijke kaart te zetten. Zoals vaak het geval met gebedsgenezers, wist A.A. Allen zelf treurig genoeg geen genezing en bevrijding te vinden, maar werd hij op relatief jonge leeftijd dood achter zijn televisie aangetroffen, gestorven aan de gevolgen van langdurig alcoholmisbruik.

In apostolisch centrum ‘Revolutionise the Nations’ te Rotterdam vond onlangs een zalvingswonder plaats nadat apostel Shamil Gesser begon te spreken. Het wonder lijkt op dat van A.A. Allen, zo’n driekwart eeuw geleden. Een vrouw vertelt: ‘toen de Apostel begon te praten, voelde ik de aanwezigheid van God, héél sterk op mij, en toen ik dat voelde zag ik ineens olie in m’n handen.’ Voor Apostel Gesser zijn deze geoliede handen het teken dat de poort van Rotterdam geopend is. Voor mij zijn deze geoliede handen een zoveelste teken; een teken dat we makkelijk te misleiden zijn.

Maar; kan iemand mij misschien uitleggen wat ‘de poort van Rotterdam’ is?